Poradnia preluksacyjna - USG bioderek

Badanie USG bioderek

Gdzie są dostępne badania?
Szpital w Środzie Wielkopolskiej TELEFON DO REJESTRACJI: 609-790-195

służy wczesnemu wykryciu ewentualnych wad wrodzonych stawów biodrowych u noworodków i niemowląt. W ramach wizyty w Poradni Preluksacyjnej wykonywane jest badanie ortopedyczne dziecka oraz badanie USG stawów biodrowych. Wczesne wykrycie wady pozwala na jej całkowite wyleczenie, dlatego bardzo ważne jest, aby udać się ze swoim dzieckiem jak najszybciej na badanie stawów biodrowych.

Zgodnie z zaleceniami u noworodków badanie powinno być wykonane dwukrotnie:
1) po urodzeniu około 4-6 tygodnia życia
2) w 4 lub 7-8 miesiącu życia dziecka w zależności od wyniku pierwszego badania

Badanie USG jest nieinwazyjne, całkowicie bezbolesne i bezpieczne.
Do przeprowadzenia badania USG nie jest wymagane specjalne przygotowanie dziecka.

W naszej Poradni badanie przeprowadza się zgodnie z metodą Grafa.

img-grzegorz-grund-second
Dysplazja stawu biodrowego

U większości noworodków głowa kości udowej powinna pasować do wklęśnięcia w miednicy zwanego panewką. U części noworodków zdarza się jednak, że nie są one jeszcze do końca ukształtowane i proces ich kształtowania zabiera dodatkowo klika tygodni (około 12).

W 4-6% noworodków w jednym lub w obu stawach biodrowych panewka jest jednak zbyt płytka lub głowa kości udowej nie dość zaokrąglona. Taki stan określany jest jako rozwojowa dysplazja stawu biodrowego.

Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego występuje zwykle od urodzenia, choć niekiedy może się rozwijać później. W pewnych grupach dzieci ryzyko wystąpienia dysplazji stawów biodrowych jest szczególnie wysokie:

a) dziewczynki (dysplazja występuje u nich 4-6 razy częściej niż u chłopców)
b) dzieci z porodów pośladkowych/miednicowych
c) dzieci których rodzice lub rodzeństwo urodzili się z dysplazją
d) dzieci z ciąży mnogich (bliźniaczki, trojaczki)

Poza rutynowym badaniem klinicznym, polegającym na sprawdzeniu odwodzenia w stawach biodrowych i ocenie występowania tzw. objawów niestabilności, w rozpoznawaniu dysplazji stawów biodrowych podstawowe znaczenie przypada badaniom obrazowym. U małych niemowląt najczęściej wykonuje się badania ultrasonograficzne (USG). Badanie USG stawów biodrowych pozwala ocenić budowę stawu biodrowego, a w przypadku stwierdzenia dysplazji bądź innych zmian patologicznych wczesne rozpoczęcie działań profilaktycznych lub leczenia już pod okiem ortopedy dziecięcego.

Zgodnie z zaleceniami u noworodków badanie powinno być wykonane dwukrotnie:
1) po urodzeniu około 4-6 tygodnia życia
2) w 4 lu 7-8 miesiącu życia dziecka w zależności od wyniku pierwszego badania

Badanie USG jest nieinwazyjne, całkowicie bezbolesne i bezpieczne.
Do przeprowadzenia badania USG nie jest wymagane specjalne przygotowanie dziecka.