Dr n. med.
Grzegorz Grund

Neonatolog
  • specjalizacja z zakresu neonatologii
  • specjalizacja z zakresu pediatrii
  • nagroda Ministra Zdrowia
  • studia doktoranckie w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  • certyfikat wczesnej diagnostyki neurorozwojowej uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg. Vojty (wydany przez Internationale Vojta Gesellschaft e.V.)
  • NLS Provider Kurs wydany przez Europejską Radę Resuscytacji
  • członek Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego
  • ordynator Oddziału Neonatologii
  • wizyty domowe w ramach Zespołu Wentylacji Mechanicznej w Domu Pacjenta
img-grzegorz-grund